Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 4 of 4 (0.005 secs)
You searched for: creator:"Ottens, Frederik"
[texts]Maria Sybilla Meriaen Over de voortteeling en wonderbaerlyke veranderingen der Surinaamsche insecten : waar in de Surinaamsche rupsen en wormen, met alle derzelver veranderingen, naar het leeven afgebeelt en beschreeven worden .. - Merian, Maria Sibylla, 1647-1717
First published in Latin and Dutch, Amsterdam, 1705, under title: Metamorphosis insectorum Surinamensium.
Keywords: Insects; Botany
Downloads: 368
[texts]Dicht- en zedekundige zinnebeelden en bespiegelingen - Broeckhoff, Johan Pieter, fl. 1770
Leaf of plates is added engraved title by J.C. Philips. Engraved t.p. vignette. Plates by Philips and F. Ottens; see Landwehr
Downloads: 665
[texts]Het groot natuur- en zedekundigh werelttoneel, of, Woordenboek van meer dan 1200 aeloude Egiptische, Grieksche en Romeinsche zinnebeelden of beeldenspraek ... : op nieu uit de oirsprongklyke schriften van Cezar Ripa, Zaratino Kastellini, Piërius Valerianus, Horus Apollo en andere ... getrokken in eene alphabetische ordre gebragt, met uitvoerige aenmerkingen en ophelderingen ... door een' ervaren taelen outheitkundigen, hebende voor het overige de uitmuntende dichter, Hubert Korneliszoon Poot dit werk ten opzichte van den text ... in klaer en zuiver Nederduitsch overgeschreven, en achte verscheide zinnebeelden dichtkundige toepassingen gestelt ; met fraeje kunstplaten versiert .. - Poot, Hubert Korneliszoon, 1689-1733
Vol. 1 includes an engraved t.p. Printed t.p.s in red and black
Keywords: Emblems
Downloads: 1,444
[texts]Maria Sybilla Meriaen Over de voortteeling en wonderbaerlyke veranderingen der Surinaemsche insecten, : waer in de Surinaemsche rupsen en wormen, met alle derzelver veranderingen, naer het leeven afgebeeldt, en beschreeven worden; zijnde elk geplaest op dezelfde gewassen, bloemen, en vruchten, daer ze op gevonden zijn; beneffens de beschrijving dier gewassen : waer in ook de wonderbare padden, hagedissen, slangen, spinnen, en andere zeltzame gediertens worden vertoont, en beschreeven - Merian, Maria Sibylla, 1647-1717
Notes on the plants contributed by Casparus Commelin
Keywords: Insects; Zoology; Botany; Insects
Downloads: 136
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related collections

americana
getty
biodiversity

Related mediatypes

texts

Terms of Use (10 Mar 2001)